De Westhoek,  een regio die voldoet aan de hedendaagse verwachtingen van ondernemers en werknemers.

Via de ontwikkeling van drie speerpuntsectoren tonen we dat de Westhoek een regio is die voldoet aan de hedendaagse verwachtingen van ondernemers en werknemers.

De NELSON-studie (2010) ligt aan de basis van de keuze voor de uitbouw van speerpuntsectoren. 

De drie speerpuntsectoren zijn verbonden met het landelijke karakter én met het kmo-weefsel. Het gaat om:

  • Agreon, de West-Vlaamse cluster van en voor Agrocleantech bedrijven
  • Acasus, de West-Vlaamse cluster voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren
  • Innovatie in toerisme

Deze speerpuntsectoren brengen extra  dynamiek op gang en versterken de economische identiteit van de Westhoek. Mensen en organisaties wisselen kennis en ervaring uit en geven gezamenlijk vorm aan concrete acties en projecten.


Deze clusters

  • zijn een samenwerking tussen overheid, O&O en private spelers,
  • verankeren hun werking in de Westhoek,
  • en zijn een uitvoering van provinciaal en Vlaams beleid.

© Resoc Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD